Affärsidé

Solhammers erbjuder projektledning och coaching till företag och privatpersoner.

Företaget följer International Coach Federations (ICF) elva kärnkompetenser och
riktlinjer för att kvalitetssäkra arbetet. ICF’s kärnkompetenser är både en grund
och en förutsättning för att nå resultat.

”Coaching är ett avgränsat angreppssätt där syftet är att utveckla människor på det yrkesmässiga och personliga planet. Relationen är en till en, eller några få. Relationen är frivillig. Det är coachens förmåga att kunna se processen som står i fokus och angreppssättet på utmaningar är inriktat på lösningar och möjligheter – inte diagnos och råd. Coachen och utövaren riktar sin uppmärksamhet på nutid och framtid.” Susanne Gjerde